top of page

טיפול במחלות מעי דלקתיות בעזרת קרינה אינפרה-אדומה

צילום מסך 2023-10-07 135845.png

קרינה אינפרה-אדומה היא קרינה בטוחה לשימוש ויש לה השפעה אנטי-דלקתית רבת עוצמה. גילינו במרפאה שקרינה אינפרה-אדומה מטפלת בצורה יעילה ביותר במחלות מעי דלקתיות. 

אנחנו עובדים עם מכשיר אונטסו (Onnetsu) שפותח ביפן ופולט קרינה אינפרה-אדומה בטווח אורכי גל של 8-10 מיקרון.

הטבלה משמאל מציגה ממצאים לגבי מידת השיפור של 9 מטופלות ומטופלים אחריהם עקבנו בצורה קפדנית יותר. ניתן לראות ששבעה מתוך תשעת המטופלים הגיעו לרמיסיה (R), רובם ללא טיפול תרופתי נוסף.

bottom of page